ISNN 1899-8534

Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
Edukacja w drodze do społeczeństwa informacyjnego

 

Nr 10 (luty)/2011 

Czy świat jest zaczarowany? [Lesław Tomczak]
Jaka praca, taka płaca czyli o sprzężeniu zwrotnym [Witold Rudolf]
Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? [Anna Bereźnicka]
Motorower - budowa i warunki techniczne. Konspekt lekcji techniki [Łukasz Fiebich]
Od modelu do animacji [Jan Szymczyna]
Ćwiczenia z DELPHI for .NET [Marian Mysior]
Obróbka grafiki – pierwsze kroki. Cz. 2 [Roland Zimek]
Pytania OKTI 2010 – finał wojewódzki [Sebastian Cichoń]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 9 (lipiec)/2010 

Czy wakacje to jeszcze wakacje? [Lesław Tomczak]
Bezpieczna technologia [Witold Rudolf]
Jak prowadzić lekcję [Beata Bułka]
Nowoczesna edukacja staje się rzeczywistością [Adam Koj]
Opolski Konkurs Technologii Informacyjnej [Sebastian Cichoń]
Test z konkursu technicznego dla gimnazjum – etap wojewódzki [Zbigniew Kucik]
Omijanie przeszkód – moduł REPEAT. Ćwiczenie 4 [Przemysław Piłatowicz]
Ćwiczenia z DELPHI for .NET (ciąg dalszy) [Marian Mysior]
Obróbka grafiki – pierwsze kroki. Cz. 1 [Roland Zimek]
”Karciana godzina” ze SWiSH’em [Jan Szymczyna]
Wojewódzka Wystawa Twórczości Technicznej Uczniów 2010 [Wiesław Bartoszek]
Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2010 - eliminacje wojewódzkie [Wiesław Bartoszek]
Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2010 dla Szkół Specjalnych [Wiesław Bartoszek]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 8 (marzec)/2010 

Edukacja a zmiany, fundusze unijne a wsparcie rozwoju ucznia i nauczyciela [Lesław Tomczak]
Innowacyjna Szkoła Zawodowa [Adam Koj]
Elektrownia atomowa w Polsce w opinii Polaków [M. Pawlaczyk, P. Trybuś, Ł. Wesołowski, B. Bułka]
Szkolnictwo zawodowe w Polsce — propozycje zmian [Beata Bułka]
Przeszkoda – moduł PHOTO [Przemysław Piłatowicz]
Platforma e-learningowa w praktyce szkolnej wybrane aspekty. Część II [Wojciech Błaszczyk]
Sprawozdanie z konkursu na prezentację multimedialną „Zakładam własną firmę” [Elżbieta Gabis]
Ćwiczenia z DELPHI for .NET [Marian Mysior]
Test z techniki – gminny konkurs techniczny [Zbigniew Kucik]
Recenzja książki VBA dla Excela 2007 PL [Jan Szymczyna]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 7 (grudzień)/2009 

Książka, zeszyt, długopis czy wszystko może i powinno być „e”? [Lesław Tomczak]
Tablica multimedialna [Janusz Podolak]
Wykorzystanie robotów w nauczaniu przedmiotów informatycznych [Przemysław Piłatowicz]
Platforma e-learningowa w praktyce szkolnej. Wybrane aspekty. Część I [Wojciech Błaszczyk]
Filmy na lekcjach [Witold Rudolf]
Ruch – moduł MOTOR [Przemysław Piłatowicz]
Przycinanie choinki [Jan Szymczyna]
Gry komputerowe [Beata Bułka]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 6 (październik)/2009 

Witamy nowy rok szkolny [Lesław Tomczak]
Scenariusz zajęć edukacyjnych [Beata Bułka]
Moja pierwsza strona WWW [Jan Szymczyna]
eXe — narzędzie do przygotowania zasobów edukacyjnych [Janusz Podolak]
Wyświetlanie tekstu – moduł LCD [Przemysław Piłatowicz]
Masz jedno życie [Zbigniew Kucik]
Budowa i obsługa lutownicy oporowej i transformatorowej [Wiesław Bartoszek]
Ćwiczenia z DELPHI for .NET [Marian Mysior]
Nauczyciele doradcy metodyczni [Wojciech Błaszczyk]
XIV Opolski Turniej Informatyczny [Witold Rudolf, Jan Szymczyna]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 5 (lipiec)/2009 

Witamy wakacje [Lesław Tomczak]
Nasze dzieci w sieci [Janusz Podolak]
Szkoła bezpiecznego Internetu [Witold Rudolf]
Nowa podstawa programowa [Beata Bułka]
Bezpłatny elektroniczny podpis niekwalifikowany do użytku w poczcie elektronicznej [Artur Nowak]
Ćwiczenia z DELPHI for .NET [Marian Mysior]
Wojewódzka Wystawa Twórczości Technicznej Uczniów 2009 Wiesław Bartoszek]
Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 2009 – eliminacje wojewódzkie [Wiesław Bartoszek]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 4 (kwiecień)/2009 

BECTA, BETT, społeczeństwo, szkoła, uczeń, nauczyciel – ICT w edukacji szkolnej i społecznej [L.Tomczak]
Finał XXXI Ogólnopolskiego Turnieju BRD [Wojciech Szukalski, Zbigniew Kucik, Jan Szymczyna]
SQL Server 2008 – pierwszy kontakt [Marian Mysior]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 3 (grudzień)/2008 

Komputer dla ucznia [Lesław Tomczak]
Społeczeństwo informacyjne w edukacji [Beata Bułka]
MA-VIN – robot, który nauczy algorytmiki i logicznego myślenia [Janusz Podolak]
Pierwsza pomoc [Wiesław Bartoszek]
Wprowadzenie do programowania obiektowego na przykładzie języka Turbo Pascal [Witold Rudolf]
Język C# w praktyce szkolnej [Marian Mysior]
Laptop na bank [Janusz Podolak, Wojciech Błaszczyk]
Pełne wersje programów [Roland Zimek]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 2 (październik)/2008 

Wywiad z Profesorem Maciejem M. Sysło [Lesław Tomczak]
Podsumowanie Egzaminu Maturalnego z Informatyki 2008 [Janusz Podolak]
Karta motorowerowa — jak zdobyć? [Wiesław Bartoszek]
Perspektywy przedmiotu Technika [Beata Bułka]
Nowe oprogramowanie firmy Microsoft do szkolnej pracowni [Lesław Tomczak]
Nowości Microsoftu — SQL Server 2008 Express [Marian Mysior]
Hot Potatoes — Gorące ziemniaki [Janusz Podolak]
Opera i jej funkcjonalność [Roland Zimek]
Python w Studiu [Marian Mysior]
Pełne wersje programów [Roland Zimek]
Wprowadzenie do programowania obiektowego na przykładzie języka Turbo Pascal [Witold Rudolf]
Konkursy informatyczne i techniczne w roku szkolnym 2008/2009 [Wojciech Błaszczyk]
pobierz Kwartalnik
Pobierz

Nr 1 (lipiec)/2008 

Wstęp [Lesław Tomczak]
Czy znasz WODIiP [Lesław Tomczak]
Oferta szkoleniowa WODIiP [Lesław Tomczak]
Mobilna pracownia komputerowa [Lesław Tomczak]
Tablica interaktywna w edukacji [Lesław Tomczak]
Nauczyciele doradcy metodyczni WODIiP 2008 [Lesław Tomczak]
Autoryzowane kursy komputerowe w szkołach [Lesław Tomczak]
Matura z informatyki 2009 [Janusz Podolak]
Do czego służy ASP.NET? [Marian Mysior]
Informatyka na sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej [Janusz Podolak]
Jak zdobyć kartę rowerową i motorowerową? [Wiesław Bartoszek]
Metody aktywizujące w nauczaniu informatyki [Beata Bułka]
Kształcenie na odległość w szkole [Janusz Podolak, Wojciech Błaszczyk, Stanisław Rożniatowski]
e-Szkoła w praktyce [Witold Rudolf]
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2008 [Wiesław Bartoszek]
Wojewódzki Konkurs Techniczny − 2008 [Wiesław Bartoszek]
Wojewódzka Wystawa Twórczości Technicznej Uczniów 2008 [Wiesław Bartoszek]
Przegląd prasy [Marian Mysior]
Pełne wersje programów [Roland Zimek]
Ciekawe witryny internetowe [Stanisław Rożniatowski]
Zasady współpracy z e-Kwartalnikiem [Lesław Tomczak]
pobierz Kwartalnik
Pobierz